Zlostavljanje vodi do promjena u mozgu žrtve

Zlostavljanje vodi do promjena u mozgu žrtve

17.05.2008

Kanadska studija je dokazala da u mozgu žrtava zlostavljanja u djetinjstvu ili zapostavljanja dolazi do promjena u mozgu koje se možda mogu prenositi na potomke.

Naučnici su pregledali mozgove 18 osoba koje su počinile samoubojstvo a za koje je bilo poznato da su zlostavljane ili zapostavljane u djetinjstvu.

Rezultate su usporedili sa rezultatima dobivenim pretragom 12 muškaraca čija je smrt imala drugi uzrok ali koji su na primjer patili od nekih psiholoških poremećaja kao na primjer od pretjeranog straha.

Zaključili su da je u genomu svih 18 žrtava samoubojstva došlo do promjena u jednoj substanci koja utječe na produkciju proteina u živčanim stanicama.

Do promjena nije došlo u samim genima nego u dijelovima DNK koji regulišu aktivnost gena. Prema njemačkoj psihijatrici Christi Roth-Sackenheim se ove promjene mogu prenositi i na potomstvo.

Daljnja istraživanja će pokazati da li se slične promjene DNK mogu dokazati u krvnim stanicama. Ako se to uspostavi kao moguće, krvni test bi ubuduće mogao ukazati na bolesne promjene koje dovode do povećanog rizika samoubojstva, te bi se pacijenti sa ovakvim promjenama možda mogli na vrijeme liječiti.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan