Žene će se prije sjetiti gdje su ostavile ključeve

Žene će se prije sjetiti gdje su ostavile ključeve

29.02.2008

Žene bolje od muškaraca pamte svakodnevne stvari. Na primjer bolje pamte lica koja su vidjele, miris koji su osjetile negdje ili slijed događanja, pa i gdje su ostavile ključeve.

Dvije naučnice na Štokholmskom univerzitetu su dokazale da žene imaju bolje epizodičko pamćenje. To pamćenje podrazumjeva sjećanje na događaje koje je osoba doživjela ili neko drugi u njenoj blizini, a odnosi se na vremensko određivanje doživljenih događaja.

Tokom ispitivanja, dobrovoljci su bili i muškarci i žene.

Ispitanici su morali pamtiti spisak riječi, objekata, aktivnosti, pri čemu je 60% žena nadmašilo prosječni rezultat muškaraca.

Budući da je već duže vrijeme poznato da žene bolje rješavaju zadatke koji su vezani za riječi, a muškarci se bolje snalaze u prostoru, naučnice su napravile zadatak kombinacijom ova dva svojstva zbog čega su smatrale da se ni muškarci ni žene neće posebno istaći. Međutim, i u ovom slučaju su žene imale bolji rezultat. Na primjer su bolje pamtile gdje su ostavile ključeve.

U trećem krugu su ispitanici trebali pamtiti lica i mirise. Upravo iz razloga da žene ne bi imale vremena da lica povežu sa rečeničnim konstrukcijama, lica su se brzo mijenjala.

Ipak su i u ovom slučaju žene bolje pamtile lica ali i mirise.

Naučnice pak smatraju da je unatoč dokazu da žene imaju bolje epizodičko pamćenje, značaj ovog rezultata veoma mal ako se uzme u obzir cjelokupna vještina pamćenja jer se vanjskim utjecajima kao što je na primjer obrazovanje ova prednost žena nad muškarcima lako može izjednačiti.

Na primjer su u Bangladešu nepismeni muškarci nadmašili žene u mnogim zadacima u kojima se inače žene ističu kao što je detaljan opis sudsjedstva. Ali spisak riječi su i dalje žene mogle pamtiti bolje.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan