Zemlja iz Svemira: Rađanje sante leda

Zemlja iz Svemira: Rađanje sante leda

25.10.2007

Ova animacija koja obuhvata slike koje su dobijene pomoću radara „Envisat’s Advanced Synthetic Aperture Radar” - ASAR, pokazuje na koji način dolazi do lomljenja ogromne sante leda od glečera „Pine Island Glacier” u zapadnom dijelu Antartika. Dužinom od 34km, širinom od 20km, novonastala santa leda pokriva površinu blizu pola veličine područja Veliki London.

Ova animacija je ukazala na kretanje sante leda u periodu od septembra 2006. do oktobra 2007. Prostiranje glečera „Pine Island Glacier” je vidljivo prostirujući se sa desne strane slike prema centru. U periodu od aprila do maja 2007. došlo je do značajnog kretanja sante leda. Također je u maju 2007. uočena pukotina u glečeru. Do oktobra nova santa leda se kompletno odvojila.

Nekoliko različitih procesa može prouzrokovati da dođe do stvaranja santi leda, kao što su utjecaji vjetrova i valova, tako da može doći do toga da nastanu ogromni ledeni grebeni koji mogu opstati čak i kada dođe do sudara sa nekom drugom santom leda.

Do stvaranja ledenih santi poput ove na Antartiku dolazi svake godine što predstavlja prirodan životni ciklus ledene površine. Logitudinalno istraživanje glečera koje se provodi već 34 godine pokazalo je da do lomljena ogromnih santi leda dolazi skoro svakih 5 do10 godina. Zadnji put je do toga došlo 2001.

Pine Island – najveći glečer u zapadnom dijelu ledene površine Antartika (West Antarctic Ice Sheet-WAIS) – predstavlja veliko interesovanje za naučnike zbog toga što prenosi led iz dubina WAIS-a u okean i njegov protok se pojačao u posljednjih 15 godina.

Glečer “Pine Island Glacier” je do 2500 m debeo sa temeljem koji viri preko 1500 m iznad morske razine i čini 10 % površine WAIS-a. Prema studiji koju su radili naučnici sa „British Antarctic Survey” (BAS) i „University College London” (UCL) koristeći ERS satelitske podatke Evropske svemirske agencije (European Space Agency - ESA), uočen je gubitak leda za oko 31 kubični kilometar u unutrašnjem dijelu WAIS-a u periodu između 1992. do 2001. koji je utvrđen na glečeru „Pine Island Glacier”.

Stanjivanje leda koje je uzrokovalo povlačenje glečera u unutrašnjost do preko 5 km, podržava argumente da male promjene na obali Anartičkog kontineta- kao naprimjer efekti globalnog zagrijavanja- mogu biti brzo premješteni na kopno dovodeći do povećavanja razine mora.

Premda su ove dugoročne regionalne promjene uzrok za zabrinutost, sadašnji događaji lomljenja ledenih santi sami po sebi ne signaliziraju značajnu promjenu u WAIS-u. Preko zadnjih 15 godina prednja strana glečera u vodi se povećavala za 3 km godišnje tako da je lomljenje glečera širine od 20 km jednostavno pomjerilo prednju stranu glečera unazad u stanje kakvo je bilo nakon zadnjeg lomljenja glečera 2001.

Novu santu leda su uočili naučnici sa BAS-a dok su proučavali satelitske slike prikupljene od strane Envisat-a korišteći programe za nadgledanje od Polar View-a. Od 2006, ESA je podržavala Polar View u programu daljinskog istraživanja koji je financiran od strane Global Monitoring for Environment and Security – GMES (Globalno nadgledanje za okolinu i sigurnost), Service Element – GSE koji se fokusira na Arktik i Anarktik.

GMES podržava evropske potrebe za servisiranjem geoprostornih informacija spajajući Evropski kapacitet sakupljanja i rukovođenja podataka i informacija za okoliš i civilnu sigurnost, za dobrostanje europskih građana. Kao glavni partner Evropske komisije u GMES-u, ESA je izvršna agencija za GMES Space Component, koja će ispuniti zahtjeve nadgledanja, baziranih na svemiru u skladu sa prioritetima evropske politike.

GSE je pripremao korisničke organizacije u Evropi i širom svijeta za GMES omogućavajući im primanje i procjenu usluga informisanja pomoću postojećeg satelita „Earth Observation” (EO) od 2002. godine.

ASAR je došao do ovih slika radeći u „Wide Swath Mode” (WSM), dobivajući prostornu rezoluciju od 150 metara. ASAR može prodrijeti kroz oblake i lokalne zatamnjenosti i u stanju je razlikovati različite vrste leda.
Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan