Za brojanje nisu potrebne riječi

Za brojanje nisu potrebne riječi

20.08.2008

Naučnici su uspjeli dokazati da nije istina da nas nedostatak riječi može ograničiti u zamišljanju velikih brojčanih vrijednosti za koje nemamo riječi.

Naučnici sa Londonskog Univerziteta – UCL i Univerziteta u Melbourne-u su na starosjediocima u Australiji dokazali da iako ova plemena nemaju većinu riječi za iskazivanje brojeva i količine, njihova djeca ipak uspješno uče brojati i snalaziti se sa kompleksnijim brojčanim vrijednostima.

U svrhu ovog ispitivanja su naučnici testirali sposobnost brojanja djece Aboridžina u starosti od četiri do sedam godina. Ispitivanja su dokazala da ova djeca posjeduju urođen 'sistem brojanja' koji nije ovisan o poznavanju riječi za date brojeve.

Djeca su u sklopu ispitivanja slušala zvukove čiji su broj potom trebala prikazati na neki slikovit način. Usporedba sa djecom koja pričaju engleski u Melbournu su dokazala da u brojanju do devet nema razlike između ove dvije grupe djece.

Profesor na UCL-u, Brian Butterworth tvrdi kako i posmatranje i drugih grupa kao što su neka plemena u Amazonu čiji jezici nemaju izraze za brojeve, negira tvrdnju da je sposobnost brojanja povezana sa poznavanjem jezika te tvrdi da nas nedostatak riječi kojima opisujemo brojeve ne sprečava da riješavamo zadatke sa brojevima.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan