Vrijeme toplije - više sinova

Vrijeme toplije - više sinova

03.12.2007

Kod krokodila se spol unaprijed zna po tome, koliko će se jako zagrijavati jaja, ali i kod ljudi vrijeme očito utječe na spol djeteta.

Pri nižim temperaturama, iz krokodilskih jaja izliježu se ženke, a pri većim mužjaci. Ako su veće temperature registrirane u jednoj godini u usporedbi sa prethodnom godinom, to se više muške djece rodi. Nasuprot tome, ako su temperature niže nego u prethodnoj godini, više djevojčica se rađa.

Zašto je to tako, još se ne zna, ali se sa sigurnošću može tvrditi.

U Finskoj u 18. i 19. stoljeću se upravo ova pojava upratila, ali se također može zaključiti da prilikom ratova i drugih društvenih neprilika opada broj novorođenih muških beba.

Za primjer se može uzeti godina 1991. u Istočnoj Njemačkoj kada je registrirana najniža stopa novorođene muške djece ikada. Godinu dana ranije desila se ekonomska kriza u Istočnoj Njemačkoj.

Ostaje samo još pitanje da li globalno zatopljenje znači da će ubuduće postati normalna pojava da se rađa više muške novorođenčadi nego ženske? Vidjet ćemo.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan