Veza između privlačnosti i boje kože

Veza između privlačnosti i boje kože

20.03.2008

Muškarci preferiraju svjetlije žene, a žene tamnije muškarce

Ispitivanje kanadskih sociologa je dokazalo da muškarci žene svjetlije kože smatraju atraktivnijima, dok žene smatraju atraktivnijima muškarce tamnije puti.

Ponajprije su stručnjaci usporedbom slika najpoželjnijih muškaraca i žena na svijetu – manekenki i manekena zaključili da je u usporedbi daleko veći broj tamnoputih manekena nego tamnoputih manekenki, ali se čak primjećuje i razlika u nijansama tamnoputih muškaraca i žena. Tamnoputi muškarci su prema tome tamniji od tamnoputih manekenki. Ovaj zaključak je stručnjake naveo na razmišljanje zbog čega je ispitivanje i izvršeno.

Naime, različitim ljudima su pokazivali slike muškaraca i žena i zaključili su da su se muškarci i žene neovisno o rasi i kulturi odlučivali na isti način.

Dok je ranije dokazano da i muškarci i žene preferiraju duže noge za 5% od uobičajne dužine nogu, naučnici su to objasnili biologijom. Navodno duže noge asociraju na zdravlje a i u prošlosti su duge noge prilikom bježanja i lova bile od velike prednosti.

Ovaj put se privlačnost između muškaraca i žena koja je ovisna o boji kože ne može objasniti biologijom.

Zasigurno je samo da svjetla put kod žena muškarce podsvjesno asocira na nevinost, čistoću i potrebu za zaštitom, a kod žena tamnija put asocira na želju za pustolovinom i spremnost na rizik. Stoga i muškarci koji prednost daju tamnoputoj ženi nad svjetloputom ženom, nesvjesno pokazuju sklonost prema pustolovini.

Sociolozi stoga predlažu da se razlozi za idealni spoj svjetle žene i tamnog muškarca traže u kulturi.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan