Usamljenima je hladnije

Usamljenima je hladnije

14.10.2008

Nerijetko se za osjećaj usamljenosti veže pojam hladnoće. Do sada se taj pojam koristio više kao metafora za osjećaj, ali su naučnici sa Univerziteta u Torontu sada dokazali da je pojam hladnoće za osjećaj usamljenosti više od metafore.

Ono što se do sada koristilo kao metafora, postalo je doslovno. Naime, dok se u književnim tekstovima osjećaj usamljenosti prikazivao kao hladan ambijent u kojem se osoba nalazi, hladnoća je prema tvrdnji naučnika realan osjećaj koji usamljene osobe doživljavaju.

Da bi ovo dokazali, naučnici na Univerzitetu u Torontu su podijelili 65 studenata u dvije grupe i zahtjevali od njih da se prisjete različitih životnih situacija. Od jedne grupe su očekivali da zamisle situaciju u kojoj su se osjećali socijalno izoliranima, usamljeno i isključeno, a od druge grupe upravo suprotno – situaciju u kojoj su bili uključeni u grupu i prihvaćeni. Potom su ispitanike zamolili da procjene sobnu temperaturu. Pretpostavke su varirale od 12 do 40 stepeni. Pri tome je grupa koja se prisjećala loših iskusava, temperaturu procjenila znatno nižom od druge grupe.

U drugom eksperimentu su studenti igrali igricu na kompjuteru u kojoj je u centru pažnje bila lopta. Igra je bila programirana na takav način da neki igrači mnogo češće dobijaju loptu od drugih. Studenti su nakon igre trebali izraziti jačinu želje za vrućom kafom, pecivom, limonadom, jabukom ili vrućom juhom. Ispitanici koji su bili više isključeni iz igre rjeđim dodavanjem lopte, češće su se opredjeljivali za kafu ili juhu.

I za ovaj izbora poslastica su naučnici smatrali odgovornim tjelesnu procjenu hladnoće, izazvanu osjećajem isključenosti.

Vodeći naučnik u ovom ispitivanju, Chen-Bo Zhong smatra da je zbog ovog načina doživljavanja usamljenosti i nastala metafora hladnoće za usamljenost.

Rezultati istraživanja bi se ubuduće trebali uzeti u obzir kod ophođenja prema osjećaju tuge ili usamljenosti kod osoba.

Interesantno bi bilo kao sljedeće istražiti da li toplota nekog objekta može relativizirati negativne osjećaje, smatraju naučnici.

Međutim, trenutni rezultati ukazuju na to da topla juha zaista može pomoći osobi da se osjeća bolje, pa bi prema tome trebalo biti efikasno i samo povećanje sobne temperature.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan