Ugasimo svjetlo!

Ugasimo svjetlo!

25.03.2011

I ove godine će se milioni ljudi širom svijeta ujediniti u jednom činu – u gašenju svjetla na sat vremena. Zar se ne bi bilo lijepo pridružiti ovoj simboličnoj akciji?

Akcija je započela 2007. godine u Sidneyu (Australia), kada je 2.2 miliona ljudi ugasilo svjetlo kao znak negodovanja klimatskih promjena, uzrokovanih između ostalog ljudskim nemarom prema planeti Zemlji. Već godinu dana kasnije ovaj protest se pretvorio u pokret u kojem je preko 50 miliona ljudi ugasilo svjetlo isti dan na sat vremena.

Ove godine svjetlo se gasi 26.3.2011. u 20.30h. Naravno da bi daleko bolje bilo da se ljudi problema prevelike potrošnje energije sjete svaki dan u godini, ali će ovaj jedan dan možda potaknuti što više ljudi na razmišljanje o ekološkim problemima koje možemo zajedno ublažiti, budući da se tiču sviju nas.

Stoga Vas pozivamo da simbolično ugasite svjetlo sa nama sutra u 20.30h i da se na taj način pridružimo ovom rastućem svjetskom pokretu.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan