Štetnost djelovanja cigareta se testira na životinjama

Štetnost djelovanja cigareta se testira na životinjama

28.04.2008

Kompanija koja se bavi proizvodnjom cigareta, Philip Morris želi povećati testiranje na životinjama, ako treba i pravnim putem

Belgijski grad Leuven je zabranio povećanje testiranja na životinjama kompaniji za proivodnju cigareta, Philip Morris iz etičkih razloga. Međutim, kompanija odluku smatra nepravednom i želi postići svoj cilj pravnim putem – tužbom.

Budući da uvjeti u labaratoriji za povećanje testiranja na životinjama već postoje, proizvođači cigareta smatraju odluku nepravednom i nepotrebnom. Ipak će na ovaj način testirati štetnost novih cigareta na ljudsko zdravlje i pokušati ga smanjiti. Za ovakve testove nažalost ne potoji naučna alternativa.

Udruga je zabranila testove jer smatra da je ovo testiranje u suprotnosti sa naučnim testiranjem koje se sprovodi za dobrobit ljudi, budući da se testovi trebaju odobriti zbog testiranja nove vrste cigareta, koja će svakako biti štetna po ljudsko zdravlje. Prema podacima protivnika ovakvog testiranja, u labaratorijama kompanije Philip Morris trenutno godišnje 4000 do 6000 životinja postaju žrtvama ovakvih testiranja.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan