Razlog iscrpljenosti nakon maratona

Razlog iscrpljenosti nakon maratona

17.02.2008

Sport koji zahtjeva veću izdržljivost poput maratona se smatra zdravim, ali se nakon njega danima osjećamo iscrpljenima. Zašto? Naučnici su našli odgovor ali i mogući lijek koji će pomoći da se nakon maratona brže oporavimo.

Nakon maratona se danima pa i sedmicama osjećamo iscrpljeno. Krivac za to je mehanizam u tijelu koji nakon određenog napora mišića prestaje funkcionisati kako treba.

Kanali u kojima se nalazi kalcij ostaju zatvoreni zahvaljujući jednoj vrsti proteina. Taj protein prilikom fizičkog napora kakav je maraton toliko oslabi da prestaje obavljati svoju funkciju na pravilan način. Kalcij na taj način dospijeva u mišiće.

Rezultat toga su smetnje u kontrakciji mišića i oštećenja stanica. Nakon takvog napora su potrebni dani, pa i sedmice da bi se mišić uspio regenerirati.

Ovaj zaključak su naučnici izvukli iz studije u kojoj su tri sedmice puštali miševe da plivaju nakon čega su testirali njihove mišiće. U sklopu studije su zahtjevali i od sportista da apsolviraju trodnevni trening na biciklu, nakon čega su testirali i njihove mišiće. U oba slučaja se opterećenjem promijenio spomenuti protein.

Problem tolikih oštećenja mišića bi se mogao riješiti kontrolom dotoka kalcija u mišiće.

Testovi na miševima daju obećavajuće rezultate: Naučnici su na njima testirali novu supstancu koja će pomoći pri zadržavanju kalcija u kanalima i prilikom velikog fizičkog napora. Miševi su u testovima pokazali veću izdržljivost i manju iscrpljenost nakon sportskog opterećenja. Ovaj lijek se tek treba testirati u sklopu kliničkih studija.

Međutim, ovo ne predstavlja bolju mogućnost samo za sportiste koji nakon maratona žele manju iscrpljenost i brži oporavak mišića.

Hronična srčana insuficijencija je bolest srca prilikom koje srčana aktivnost drastično opada. Testovi na životinjama ukazuju na to da je moguće da i kod ove bolesti dolazi do otvora na kanalima s kalcijem.

Kao lijek će se ova supstanca ipak tek odobriti u slučaju da se u kliničkim studijama dokaže djelotvornom. Očekivati je to tek za nekoliko godina.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan