"> " />
Računari za zaštitu okoliša

Računari za zaštitu okoliša

21.11.2007

Područje "zelene tehnologije" se zalaže za očuvanje okoliša i bazira se na proizvodnji novih uređaja koji manje štete našem okolišu. Njihov glavni cilj je očuvanje prirodnih resursa. Što znači da se oni zalažu za proizvodnju uređaja koji ne dovode do zagađenosti. Najviše se govori o aspektima zelene tehnologije i kako je usmjerena na kreiranje novih alternativnih izvora energije. Sunce, vjetar, voda, šećer — svi smo čuli za to. Međutim, naučnici rade na drugim aspektima zaštite okoliša, proizvodnji novih uređaja i proučavanju kemijskih procesa koji dovodo do smanjenja opasnih tvari.

Većina industrijske proizvodnje direktno utječe na zagađenost, tako da naučnici rade na nekoliko novih studija koje bi dovele do smanjivanja negativnih utjecaja na prirodne resurse. Kompanije nude nove programe, solucije i uređaje, koji troše mnogo manje energije od prethodnih proizvoda. Centralna tačka istraživanja usmjerena je na testiranje i primjenu alternativnih proizvoda koji ne sadrže opasne tvari.

VIA Technologies

VIA Technologies, je kompanija čije sjedište se nalazi u Tajvanu. Ova kompanija priozvodi čipove, CPU, i druge kompjuterske hardvere, koji spadaju u zelenu tehnologiju, s obzirom da ne sadrže opasne tvari.

Uređaji bez prisustva karbona

Jedna od ideja VIA Technologies je smanjivanje ugljika - npr. plinovi staklenika koji predstavljaju prirodni omotač Zemlje, a koji su također odgovorni za više i niže temperature. Povećavanje koncentracije ugljik-dioksida, metana i drugih, u plinovima staklenika dovodi do povećavanja temperature, što može imati negativne utjecaje na život i ekonomiju. 1997. je Kyoto protokol konačno napravio prvi korak u smanjenju ugljika, glavni rezultat je bio sagorjevanje fosilnog goriva. VIA također radi na kreiranju prvog PC uređaj koji neće sadržavati ugljik.

Još jedan od ciljeva VIA je upotreba alternativnih izvora energije kao što je solarna energija, tako da biljke ne bi morale vršiti toliko sagorijevnje.

Kontroliranje ugljika je ključni problem za mnoge kompanije. Dell je dobar primjer kompanije koja se zalaže za očuvanje okoliša, oni rade na projektu "Dell’s Plant a Tree for Me" koji omogućava kupcima da dobiju nadoknade za svako posađeno drvo.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan