Put ka izlječenju leukemije

Put ka izlječenju leukemije

14.02.2008

Američki naučnici su izveli pokuse kojima su dokazali da se imunitet može navesti da se bori protiv raka krvi. Ovo su možda prvi koraci ka izlječenju ove bolesti genskom terapijom.

U studiji je sudjelovalo šest pacijenata sa Hroničnom limfatičnom leukemijom, najčešćim oblikom raka krvi kod odraslih. Naučnici su se poslužili njihovim abnormalnim ćelijama koje su u labaratoriji promenjene genskom tehnologijom. U tu svrhu su naučnici umetnuli jedan bezopasni virus koji je u stanju aktivirati imuni sistem, a s njim zajedno i jedan dodatni gen u genom ćelije raka. Izmjenjene stanice su ponovo ubrizgali u tijelo pacijenata u pet porcija s razmakom od po dvije sedmice i taj korak se može porediti sa cjepljenjem.

Kod pet od šest pacijenata je došlo do promjene. Imuni sistem je reagirao, ali različito. Kod dva pacijenta su se stvarali obrambeni proteini koji su napadali samo virus, kod tri pacijenta se dokazalo da je tijelo proizvelo antitijela koja su se borila ciljano sa ćelijom leukemije. Pri tome je cilj napada antitijela bila proteinska molekula, ROR1 koja se inače stvara samo prilikom embrionalnog razvoja, čije se prisustvo međutim dokazalo na abnormalnim ćelijama. ROR1 ćelijama raka služi da bi se nakačile na određene ključne proteine čime sebi osiguravaju bolje šanse za preživljavanje. Antitijela su sprečavala ovaj način ćelija raka da se izbore za duži život, pa se na taj način smanjio i njihov životni vijek.

Naučnici rezultate smatraju zanimljivima već iz razloga što je aktiviranje imunog sistema teško zbog same prirode ove bolesti. Naučnici su objasnili kako pomenuta molekula predstavlja atraktivnu i do sada nepoznatu početnu tačku za razvoj genske terapije u borbi protiv ove bolesti, ali i početnu tačku za druge strategije liječenja, budući da bi liječenje koje je tačnije prilagođeno ćelijama raka sa sobom donijelo i manje nuspojava.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan