Ptice uče letjeti uz malu pomoć njihovih predaka

Ptice uče letjeti uz malu pomoć njihovih predaka

04.10.2007

Istraživači sa univerziteta University of Sheffield otkrili su razlog zašto ptice veoma lako uče da lete. Glavni razlog koji oni navode je latentna memorija koja ostaje od njihovih predaka.

Poznato je da ptice uče letjeti putem vježbe, postepeno usavršavajući svoje urođene sposobnosti za konačnu usklađenu vještinu. Međutim, prema dr. Jim Stone sa uniniverziteta University of Sheffield’s Department of Psychology, ove vještine se mogu lako usavršiti zbog specifične genetičke latentne memorije za letenje.

Dr. Stone je koristio jednostavan model mozga koji se zove umjetna neuronska mreža i kompjutersku simulaciju da bi testirao svoju teoriju. On je otkrio da učenje u prethodnim generacijama direktno utječe na formaciju latentne memorije kod sadašnjih generacija i zbog toga se dešava da dolazi do smanjenja potrebne količine znanja.

Korisni efekti učenja također zavise i od neobičnog oblika informacije koja je pohranjena u neuralnoj mreži. Za razliku od kompjutera, koji pohranjuju svaki dio informacije u posebne lokacije kompjuterskih čipova, neuralna mreža pohranjuje svaki dio raspoređen kroz više neuronskih konekcija. Ako je informacija pohranjena na ovaj način onda je evolucija ubrzana, objašnjavajući na taj način kako su složene motoričke vještine, kao što je pravljenje gnijezda ili lovačke vještine, dobivene pomoću kombinacije urođenih osobina i učenja kroz više generacija.

Dr. Stone kaže: “Ova nova teorija ima svoje korijene u idejama predložene od James Baldwin-a (1896), koji je napravio intuitivan argument da učenje unutar svake geneacije može voditi evoluciji urođenih ponašanja za buduće generacije. Baldwin je bio upravu, ali u načinima koji su više suptilni nego što on može zamisliti, zato što koncept kao što je umjetna neuralna mreža i raspoređena reprezentacija nisu bile poznate u njegovo vrijeme.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan