Psihologija mase

Psihologija mase

21.02.2008

Već se oduvijek raspravlja o psihologiji mase, tj. koliko je teško/lako utjecati na masu. Rezultati eksperimenata su potvrdili da se na masu zaista može lako utjecati. Za to je prije svega odgovoran naš mentalni sklop. Dovoljno je čak utjecati na samo 5% ljudi, jer će ostalih 95% najvjerovatnije pratiti tih 5% a da to i ne primjeti.

Ovo saznanje se naravno može koristiti u loše svrhe kao što se dokazalo u povijesti čovječanstva, ali može i u korisne svrhe naravno u pozitivnom smislu.

Zamislite situaciju od krucijalne važnosti u kojoj masi ljudi morate objasniti hitne mjere, npr. spašavanja.

Istraživači na Univerzitetu u Leedsu su proveli niz eksperimenata u sklopu kojih su od određenog broja ljudi zahtjevali da šetaju oko dvorane. Samo nekim ljudima su dali konkretnije informacije o tome kuda trebaju ići.

Ispitanicima je bilo zabranjeno da razgovaraju međusobno, ali su morali stajati jedni blizu drugih na udaljenosti od dužine ruke.

Dobiveni rezultati naravno nisu bili iznenađujući. Većina ispitanika nije imala drugog izbora nego da sa tolikim nedostatkom informacija prati „informisane“ među njima bez ikakvog dogovora.

Profesor Krause kaže da je povod testiranja ljudskog ponašanja u grupi bilo ponašanje životinja, na primjer u jatu gdje može biti teško prepoznati vođu. Pokazalo se da postoje paralele između ponašanja ljudske mase i grupe životinja.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan