Ponovno startanje LHC-a tek u ljeto 2009.

Ponovno startanje LHC-a tek u ljeto 2009.

18.11.2008

Ponovno startanje ubrzivača čestica, LHC-a je nakon niza kvarova bilo najavljeno za početak 2009. godine. Izgleda da će se novi početak projekta ipak odgoditi do juna iste godine.

Prvo startanje ove gigantske mašine je unatoč ogromnim kritikama i pokušajima da se projekat zaustavi ipak izvedeno 10.9.2008.

Slijedio je niz kvarova od kojih je prvi bio problem sa transformatorom samo 36 sati nakon pokretanja mašine. Novi problem koji je zaustavio projekat je nastupio 19.9.2008. Navodno se radilo o loše lemljenoj električnoj vezi. Tek što su tehničari sredili taj problem, jedna tona helija, potrebna za hlađenje, iscurila je u tunel. Tunel se prije popravaka morao još i pažljivo zagrijati na normalnu temperaturu što je ustvari i usporilo cijeli proces jer i zagrijavanje i neophodno ponovno hlađenje na potrebnu temperaturu zahtjevaju po nekoliko sedmica.

Da bi ubrzivač uopće radio kako treba, tečni helij na temperaturi od 1,9 Kelvina ili -271° Celzijusa mora 1232 dipolnih magneta držati u potrebnoj poziciji da bi se omogućili eksperimenti u kojima dolazi do sudaranja protona.

Cijena popravka LHC-a se procjejuje na 16,5 do 20 miliona eura, što će se platiti iz budžeta Europske organizacije za nuklearno istraživanje. Cijelih 15 miliona franaka će se izdvojiti za popravak, a ostatak novca će se upotrijebiti za rezervne dijelove.

Naučnici nisu zabrinuti zbog odgađanja projekta. Kažu da ih kvarovi nimalo ne čude jer su neki dijelovi na LHC-u stari i do 20 godina. Kako se zimi zbog povećanih troškova struje potrebne za stroj ionako više isplati ubrzivač ugasiti na neko vrijeme, ova pauza koja je nastupila će se iskoristiti na najbolji mogući način.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan