Poboljšana terapija za tumor na mozgu

Poboljšana terapija za tumor na mozgu

09.03.2009

Kombinacijom dvaju lijekova znatno se može poboljšati terapijsko liječenje najagresivnije i najčešće vrste tumora na mozgu zvane 'glioblastoma multiforme'. To su otkrili naučnici Bonnskog Univerziteta zajedno sa nekoliko njemačkih i švicarskih kolega.

Prilikom liječenja 39 pacijenata, oboljelih od ove bolesti, liječnici su do sada najbolji lijek u borbi protiv ove vrste tumora mozga, Temozolomid kombinirali sa lijekom zvanim Lomustin. Rezultati su bili obećavajući.

Naime, dok je standardna terapija koja se sastoji od zračenja i popratne kemoterapije uspjevala u prosjeku produžiti život pacijenata do 14,6 mjeseci, kombinacija ovih lijekova je kod spomenutih pacijenata produžila životni vijek i do 23 mjeseca.

Međutim, liječnici su shvatili da terapija ne djeluje na svakog pacijenta znatno bolje od standardne terapije.

Razlog su pronašli u genima pacijenata. Kod jedanaest pacijenata je jedna informacija unutar gena bila na karakterističan način modificirana. Upravo ti pacijenti su u prosjeku doživjeli čak sljedeća 34 mjeseca. Kod drugih pacijenata se nije osjetilo poboljšanje u odnosu na standardnu terapiju, barem ne primjenjivanjem korištene testne doze. Ukoliko ovaj zaključak znači da bi nova terapija pomogla samo određenoj vrsti pacijenata, isti bi se iz ukupne skupine pacijenata koji boluju od ove bolesti mogli izdvojiti običnim genskim testiranjem.

Kao negativna strana kombinacije spomenutih lijekova se smatraju nuspojave, koje se doduše javljaju tek višemjesečnom uporabom lijekova. Naučnici tvrde da one nakon završetka terapije u potpunosti nestaju.

Stoga je sljedeći korak potraga za lakše podnosivim lijekovima s istim ili bolji učinkom i naravno testiranje lijeka na većoj skupini pacijenata te ispitivanje lijeka na staničnoj kulturi tumora u svrhu definiranja, na koji način nova kombinacija lijekova kod pacijenata zaista djeluje.

google.com/
Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan