Pisanje pomoću slika: prema teoriji zasnovanoj na odgovorima ispitanika

Pisanje pomoću slika: prema teoriji zasnovanoj na odgovorima ispitanika

18.09.2007

Novi dokument istraživača sa Oxford University i University of Illinois, Urbana-Champaign raspravlja o slikama u savremenom društvu i kulturi koje su važna forma pisanja. O ovoj temi pisano je u oktobru u sklopu magazina Consumer Research, njihova premisa je glasila da je masovna komunikacijska tehnologija kreirala “kulturalni razred” u kojoj je razvoj prvi zemaljski demokratski piktograf. Oni su podržali ovaj argument pomoću serije eksperimenata koji demonstriraju sposobnosti savremenih korisnika da čitaju slike, čak i apstraktne slike, kao testamenta značajnosti proizvoda.

“Ideja o tome da slike u komercionalnoj komunikaciji djeluju kao pisanje u skladu sa svjetskim rekordom, bez obzira na suprotno intuitivno gledište” kaže Linda M. Scott (Oxford University) i Patrick Vargas (University of Illinois, Urbana-Champaign). Autori kažu; “da bi voljeli vidjeti kako bi izgledao postupak slika sa podacima senzorne atrofije u literaturi-postupak sa slikama kao značajne kulturalne vrijednosti, u našem mišljenju, već je pokazalo dovoljno otpornosti u teoretičkom nizu i u drugim spomenutim studijama u skladu sa starijim gledištima koje nije više održivo.”

U eksperimentima, različita pravila u tri ista tipa slika (mačka, sunce i apstraktna slika) su konstantno proučavali korisnici kao jednu vrstu tekst sa komunikacijskim sklopom osobnog materijala. Samo naizmjenični stil i kontekst objekata na slici, koje su autori mogli selektirati kao komunikacijske praktične rekvizite bili su preko sličnosti za objekte ili senzorne efekte formalnih značajki.

“Mi smo ispitivali pretpostavke koje korisnici prešute, test za to napravili su Mitchell i Olson – i mnogi drugi koji su pratili kakav afekat slike ostavljaju na korisnikove emocije i senzacije radije nego preko kodiranja konvencionalnih sistema,” kažu autori.

Čak i u studijama sa apstraktnim slikama, u kojima su učesnici pitani da pročitaju informaciju sa linija, oblika i boje - ali ne sa zamjetnih objekata - jasna poruke su prevedene. Autori predlažu da ovi pronalasci predviđaju implikacije za studije kognicije, kulture i brenda u praktičnom globalnom okruženju gdje je napisan autohtoni sistem koji je različito rasprostranjen u “postindustrijskoj piktografiji” koji se u svjetskoj ekonomiji brzo širi.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan