Pamćenje kod riba

Pamćenje kod riba

05.02.2008

Jedna od pretpostavki je ta da ribe imaju veoma slabo pamćenje ili da ga uopšte nemaju.

Ali ta se pretpostavka ipak pokazala netačnom, jer su naučnici uspjeli da nauče ribu Bentley, koja pripada porodici Labridae da jede onda kada joj se naredi.

Bentley je naučio da je vrijeme za hranjenje onda kada čuje zvuk zvona u ribnjaku.

Eksperti kažu da je Bentley (tropska riba), naučio da poveže zvuk zvona sa hranom. Ovaj eksperiment se zasniva na eksperimentu sa psom ruskog naučnika, Pavlova.

Bentley je također naučio i da jede iz ruke svog čuvara u Nacionalnom morskom akvariju u Plymouth-u, Devon.

Dr. Phil Gee sa Univerziteta u Plymouth-u, kaže da se plavozelena riba pretvorile u „učenike prve klase“.

On kaže da je cilj ovog eksperimenta bio da nauče Bentley-a da reaguje na zvuk koji se proizvodio udaranjem u ogradu pomoću koje je bio ograđen dio ribnjaka gdje je Bentley dobijao hranu.

"Bentley je naučio i zapamtio da će biti nagrađen svaki put kada otpliva do zagrađenog dijela ribnjaka. A što više tu ostane, više hrane će dobiti.“

"Mi svaki dan saznajemo nešto novo o ribama, tj. da one nisu hladne i ljigave niti stvorenja bez mozga u što vjeruju mnogi ljudi.“

"Jedna od najčešćih zabluda je ta što se misli da ribe imaju veoma kratko pamćenje.“

„Međutim, ovaj eksperiment je pokazao da je Bentley čak i nakon četiri mjeseca tačno zapamtio šta treba uraditi kada čuje zvuk zvona.“

Bentley je izvrsno naučio da otpliva u pravcu vrata na koja inače dobija hranu i da jede iz ruke čuvara po imenu Carrie Shanks.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan