Otkriven viruski parazit – virofag

Otkriven viruski parazit – virofag

07.08.2008

Poznato je da postoje virusi koji se razmnožavaju na račun bakterija te se nazivaju bakteriofagi. Međutim, sada je otkriven virus koji se može smatrati parazitom jedne vrste virusa te je dobio naziv 'virofag'.

Do sada se naučnici nisu uspjeli složiti oko toga da li se virusi mogu uvrstiti u živa bića, ali se nakon otkrića grupe naučnika oko Bernarda La Scola sa Univerziteta u Marseille-u to pitanje mora postaviti ponovo. Oni su naime otkrili virus veličine samo 50 nanometara koji se zadržava u blizini virusa – domaćina zbog čega je nazvan 'sputnik'. Ovaj virus djeluje kao parazit jer bez domaćina nije u stanju da se samostalno razmnožava ili čak da samostalno inficira živu stanicu.

Njegov domaćin je predstavnik takozvanih mimivirusa koji su čak veličine bakterija. Međutim, ovaj virus je najveći mimivirus zbog čega je nazvan 'mamavirus'. Otkriven je u amebama u vodi unutar jednog tornja za hlađenje u Parizu.

Ispitivanjem mamavirusa se u njegovoj neposrednoj blizini otkrio sputnik. Sputnik posjeduje 21 gen od kojih najmanje tri potječu sa drugih virusa. Naučnici smatraju da je moguće da se ovim malim parazitom razmjenjuju dijelovi genoma između različitih virusa.

Međutim, ispitivanja su dokazala da to nije sve te da ovaj virus nije nimalo bezopasan za svog domaćina. On naime čeka dok virus amebu reprogramira na proizvodnju samo dijelova virusa te upada u mjesto proizvodnje. Posljedice za mamavirus su ogromne jer nastali dijelovi virusa imaju i do šest puta deblji vanjski sloj, djelimično su deformisani te više gotovo da i nisu u stanju da unište ćeliju domaćina da bi inficirali nove amebe. Iz ovog razloga se sputnik bez problema može smatrati parazitom koji svog domaćina – u ovom slučaju mamavirus – učini bolesnim.

Iako je sputnik prvi poznati virofag, moguće je da nije jedini jer se na primjer u genetskim podacima nekih do sada neidentifikovanih morskih organizama može naići na podudarnosti u genskim sekvencijama sa sputnikom.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan