Otkriven novi izvor smoga

Otkriven novi izvor smoga

25.03.2008

Bezopasna kemijska reakcija se dokazala štetnijom u nastajanju smoga nego što se smatralo. Prema novom istraživanju spoj vodene pare i dušik dioksida u atmosferi igra veliku ulogu u stvaranju smoga nad gradovima.

Odlučujuću ulogu u stvaranju smoga igraju takozvani OH radikali koji se sastoje od jednog atoma vodika i jednog atoma kisika. Budući da spadaju u elemente koji često sudjeluju u raznim kemijskim reakcijama, u atmosferi se vežu za razne plinove i na taj način štetne tvari mogu učiniti bezopasnima pa ih često nazivaju i “čistačima atmosfere”.

OH radikali učestvuju međutim i u reakcijama kje nisu tako pozitivne. Ako dođu blizu dušikovih oksida i ugljikovodika, OH radikali izazivaju lančanu reakciju na čijem kraju nastaje ozon.

Naučnici su do sada smatrali da je za nastajanje OH radikala potrebna ultraljubičasta svjetlost. Međutim, Amitabha Sinha i njegove kolege su na Kalifornijskom univerzitetu u San Diegu eksperimentima uspjeli dokazati da i vidljiva svjetlost učestvuje u stvaranju ovih radikala.

Kada svjetlost padne na molekulu dušik dioksida, mogu nastati dva OH radikala pod uslovom da je dovoljno vodene pare u blizini. Ova reakcija je dokazana već 1997. godine, ali naučnici tada nisu uspjeli dokazati OH radikale i smatrali su ovu reakciju neznačajnom za atmosferu.

Spomenuti proces jeste mnogo sporiji od procesa sa ultraljubičastom svjetlošću, ali ipak nastaju količine OH radikala koje se mogu izmjeriti. Sinha stoga smatra da bi utjecaj ove reakcije na smog mogao biti jednako velik kao i količina OH radikala koji nastaju negdje drugo. Također naučnik smatra kako je ovo dokaz da je ionako komplicirani proces nastajanja gradskog smoga očito kompliciraniji nego što se smatralo.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan