Otkriven ćelijski „unutrašnji sat“

Otkriven ćelijski „unutrašnji sat“

29.01.2008

Jedna studija kaže, kako je opis jedne osobe kao: „ranoranilac“ ili „noćna ptica“ već odlučeno kombinacijom njenih gena

Naučnici su otkrili da svaka ćelija u tijelu ima unutrašnji „sat“, na koji se može utjecati različitim genima.

Istraživanja Nacionalne akademije nauka pokazuju da se kožne ćelije mogu koristiti kao mjerilo brzine tjelesnog sata neke osobe.

U svrhu istraživanja su od 28 dobrovoljaca (11 „ranoranilaca“ i 17 „noćnih ptica“) uzeli uzorke kožnih ćelija kojima su u drugom koraku dodali gen koji svijetli u taktu aktivnosti ćelija. U trećem dijelu eksperimenta su uspjeli na ćelijama vidjeti aktivnost, tj. kako kožne ćelije „ranoranilaca“ svijetle najkraće, a ćelije „noćnih ptica“ svijetle najduže.

Rad na ovu temu bi mogao pomoći boljem dijagnosticiranju poremećaja u spavanju i stanja kao što je sezonski poremećaj ponašanja.

Odavno je već poznato da tijelo ima svoj biološki sat koji reguliše spavanje, metabolizam i funkciju mozga prema različitim zahtjevima svakodnevnog života. Mozak ima sveukupnu kontrolu nad ovim satnim mehanizmom, ali pojedine ćelije kao da imaju same svoje „satove“ na koje mogu samo „satni“ geni uticati.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan