Nove tehnike u kombiniranju programskih jezika

Nove tehnike u kombiniranju programskih jezika

26.01.2008

Holandski komjuterski naučnik, Martin Bravenboer je razvio nove tehnike koje olakšavaju kombiniranje programskih jezika. Zahvaljujući ovim tehnikama, softver više nije osjetljiv na najčešće hakerske manipulacije tzv. injekcije.

Do nedavno je bilo veoma teško kombinovati programske jezike. U svojoj doktorskoj dizertaciji, Martin Bravenboer predstavlja nove tehnike kako kombinovati jezike na mnogo sigurniji i pouzdaniji način.

Softver koji se koristi ovim tehnikama više nije osjetljiv na tzv. hakerske injekcije. U odnosu na prijašnje načine borbe sa ovim problemom, Bravenboerov način pruža potpunu sigurnost, jednostavan je za primjeniti i može se koristiti u svim okruženjima gdje se pojavljuje ovaj problem. Prema tome, ovo nije specifično samo za SQL: metod se može primjeniti na proizvoljnu kombinaciju programskih jezika ukomponovanih u neki kod bez dodatnog napora programera.

Ovaj rad je finansiran i podržan od strane NWO (Holandska institucija koja finasira naučne projekte) koja se zalaže za veću komercijalizaciju naučnih dostignuća iz oblasti softverskog inženjeringa.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan