Nestanak Zemlje je nezaustavljiv

Nestanak Zemlje je nezaustavljiv

12.06.2009

Do sada se smatralo da će nestanak Zemlje izazvati Sunce krajem vlastitog postojanja. Međutim, naučnici sada tvrde da je možda čak i veća mogućnost da će Zemlja doživjeti propast zbog eventualnog sudara sa nekom od planeta našeg Sunčevog sustava.

Naučnici su do nedavno smatrali da će Zemlja doživjeti svoj kraj zbog Sunca. Naime, sa sigurnošću od 99 posto će Sunce još sljedećih pet milijardi godina sjati, prije nego što preraste u takozvani crveni div, zvijezdu na kraju svoje evolucije čiji radijus raste, dok joj temperatura sve više opada. Na taj način će progutati najbližu planetu, Merkur prije nego što na isti način nestanu i Venera, a zatim i Zemlja.

Sada se javljaju nove teorije, potkrijepljene Einsteinovom teorijom relativnosti. Naime, poznato je da se na putanji Merkura mogu uočiti sitne promjene. U svrhu izučavanja ovog fenomena, naučnici su, uzimajući u obzir Einsteinovu teoriju relativnosti, izračunali moguća kretanja planeta u budućih pet milijardi godina. Rezultati su bili zastrašujući. Zbog donekle kaotičnih uslova koji vladaju u Sunčevom sustavu, moglo bi doći do sudara Zemlje sa Marsom ili Venerom već za 3,5 milijardi godina. Već 2008. godine američki naučnici su ukazali na mogućnost silaska planeta sa njihovih današnjih putanja za otprilike 40 miliona godina, zbog čega bi se stanje u Sunčevom sustavu destabiliziralo.

U novim simulacijama posebnu ulogu igra planeta Merkur zbog njegove putanje koja je posebno ekscentrična i ima najveće odstupanje od kružnog oblika putanje. Ekscentričnost Merkurove putanje bi se u budućnosti mogla još povećati. Čak su ranije simulacije ukazale na ovu mogućnost ne uzimajući uopće u obzir teoriju relativnosti. Na Zemlju promjene ove putanje neće imati nikakve posljedice. Međutim, s vremenom bi Merkur mogao utjecati na putanje ostalih planeta. Naučnici su simulacijom došli do 2501 različitog scenarija od kojih u 25 slučajeva dolazi do dramatične promjene u Merkurovoj putanji koja će dovesti do sudara neke planete sa Zemljom. Naučnici smatraju da mogućnost povećanja ekscentričnosti Merkurove putanje iznosi otprilike jedan posto, dok su se složili oko toga da je veoma teško odrediti mogućnost sudara Zemlje sa Venerom ili Marsom.

U svakom slučaju je sigurno da na Zemlji u slučaju sudara, neće ostati života u slučaju njegovog postojanja neposredno pred sudar.

Istraživanje je proveo tim naučnika okupljen oko Jacques Laskara sa Pariškog observatorija, a otkrića su objavili u naučnom magazinu 'Nature'.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan