Nakon transplantacije jetre došlo do promjene krvne grupe

Nakon transplantacije jetre došlo do promjene krvne grupe

25.01.2008

Ovo se bez sumnje može nazvati senzacijom, budući da nije poznat slučaj da se ranije desilo nešto slično. Nakon transplantacije jetre, kod 15-godišnje djevojčice se krvna grupa promijenila u korist krvne grupe donatora jetre.

U Australiji je nakon transplantacije jetre došlo do promjene krvne grupe kod 15-godišnje djevojčice. Naime, stanice nove jetre su dospjele u koštanu srž djevojčice, nakon čega se počela proizvoditi krvna grupa donatora jetre. Prije operacije, djevojčica je imala krvnu grupu 0-negativnu, a sada krvnu grupu 0-pozitivnu.

Liječnici smatraju da je do ove pojave kod djevojčice došlo zahvaljujući nizu slučajnosti, među koje ubrajaju i jednu upalu. Dodatan bitan podatak bi mogao biti da su i djevojčica i donator (12 godina) veoma mladi i da se ovo vjerovatno ne bi desilo, da su stariji.

Jetru je dobila prije pet godina, a lijekove kojima se ublažavaju odbojne reakcije tijela na strani organ je već nakon dvije godine prestala dobijati.

Već četiri godine nakon transplantacije, organ je funkcionisao potpuno normalno, kao da se i ne radi o tuđem organu.

Jest da je godinama poznato kako se stanice iz organa miješaju sa stanicama osobe koja je primila organ, kako u samom organu, tako i u tijelu općenito, ali je potrebna određena količina stanica koje trebaju ući u koštanu srž da bi se promijenila krvna grupa i to se zaista ne može desiti samo tako.

Cilj je iskoristiti ovaj slučaj da bi se saznao način na koji bi se slična situacija uspjela izazvati umjetnim putem, jer se dokazalo kako je organizam u ovom slučaju mnogo lakše prihvatio organ nego što se to inače dešava, što je zbog prilagođavanja krvne grupe krvnoj grupi donatora ustvari i logično.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan