Mreže su kreirale 'svjetski instant teleskop'

Mreže su kreirale 'svjetski instant teleskop'

22.09.2007

Po prvi put, CSIRO radio teleskop je bio u stvarno vrijeme povezan sa drugim teleskopima u Kini i Europi, na taj način demonstrirajući veću snagu brzine globalnih mreža i efikasno kreirajući teleskop koji je skoro veličine kao Zemlja.

Prošle sedmice CSIRO teleskop blizu "Coonabarabran NSW" se simulantno upotrebljavao sa drugim teleskopom blizu Šangaja, Kina, i sa četri teleskopa u Europi da bi promatrao udaljenost galaksije zvane 3C273.

“Ovo je po prvi put da smo u mogućnosti da trenutačno konektujemo teleskope koji se nalaze na različitim dijelovima svijeta (pola svijeta),” kaže Dr. Tasso Tzioumis, VLBI operativni i razvojni menađer u CSIRO’s Australia Telescope National Facility.

“To je fantastično tehničko postignuće, što daje počast davateljima mrežnih sposobnosti da rade zajedno.”

Podaci iz teleskopa su strujali okolo svijeta na razini od 256 Mb po sekundi- oko deset puta brže nego najbrži dijapazon brzine za postojeće domaćinstvo u Australiji - da bi istražili centar u Europi, gdje je procesiran sa specijalnim digitalnim procesorom.

Rezultati su onda premješteni u Xi’an, China, gdje su ih eksperti gledali uživo pomoću uspješnog umrežavanja za 24h APAN (Asia-Pacific Advanced Network) Meeting.

Od Australije do Europe, CSIRO podaci su putovali na namjeni od 1 Gb po sekundu, a veza je uspostavljen sa naučno istraživačkom mrežom (Australija, Kanada, Holandija), odnosno AARNet, CANARIE i SURFnet.

U Australiji za eksperiment se koristio 1 Gb po sekundu mreže što sada povezuje CSIRO’s NSW posmatranje za Sydney i iza. Veza koja je instalirana u 2006, je pronađena od strane CSIRO i predviđena za AARNet (the Australian Academic Research Network).

Povezana teleskopska tehnika, VLBI (vrlo duga osnovna interferometrija) uzimala je sedmice ili mjesece.

“Mi smo snimali podatke na kasetu ili disk za svaki teleskop, usporedno sa signalima automatskog sata, a nakon toga kaseta ili disk su bili prebačeni na centralnu procesnu jedinicu da bi mogli biti kombinovani,” kaže Dr Tzioumis.

“Veća širina odvojenih teleskopa, može biti veće konačno detaljno posmatranje. Dijametar Zemlje je iznosio 12 750 km, a dva najviše udaljena teleskopa u našem eksperimentu bila su odvojena na udaljenosti od 12 304 km u ravnoj liniji,” kaže Dr Tzioumis.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan