Lijekovima protiv traume

Lijekovima protiv traume

02.12.2007

Do sada je jedini način u borbi protiv straha bila konfrontacija sa događajem kojeg se osoba boji. Po prvi put je pronađen način rješavanja trauma kemijskim putem.

Dok je ranije jedini način borbe protiv straha bio suočavanje sa istim, znanstvenici su na putu otkrića lijeka kojim će se ubuduće liječiti strah.

Do novih dostignuća su došli znanstvenici iz Njemačke, Čikaga, Bostona i Harvarda. Proučavali su procese koji se odvijaju u mozgu prilikom traumatičnog doživljaja. U tu svrhu su koristili miševe kojima su pri ulasku u novu prostoriju zadali elektrošokove koje je mozak u istom trenutku urezao u pamćenje kao traumatičan doživljaj i miševima je dugo trebalo da opet steknu povjerenje pri ulasku u istu prostoriju, ovaj put naravno bez elektrošokova.

Prilikom pamćenja tog događaja, u mozgu se aktivirao protein pod imenom CDK5 u centru za pamćenje.

Unutar nekoliko sati, mozak događaj pohrani kao traumu i da bi se ublažio ovaj efekat, CDK5 se mora potisnuti.

Miševi kod kojih je se potisnuo ovaj protein, brže su učili da ponovo uđu u istu prostoriju. Kod miševa, kod kojih je aktiviranje ovog proteina čak i pojačano, nisu nikada stekli povjerenje da bi ponovo ušli u prostoriju u kojoj su doživjeli traumu.

Postoji više poznatih sredstava koja potiskuju aktiviranje proteina CDK5, ali će potrajati sigurno još nekoliko godina dok se ne izabere najbolji među njima i dok se ne počne testirati na ljudima sa posttraumatskim poremećajem.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan