Kompujterska simulacija će zamjeniti testiranje na životinjama

Kompujterska simulacija će zamjeniti testiranje na životinjama

15.02.2008

Testiranje kemijskih supstanci se već sada u nekim institutima neće više raditi na životinjama. Životinje će u tome zamijeniti kompjuter.

U SAD-u se umjesto životinja sve više koriste kompjuterske simulacije prilikom testiranja kemijskih supstanci. Dva vodeća državna istraživačka instituta su sada zvanično izjavila da će testiranje supstanci i lijekova ubuduće raditi kompjuterskim modelima kojima se analiziraju uzorci ćelija.

Štoviše, naučnici su izjavili da informatika pruža daleko brže i bolje testiranje supstanci, nego što nude testiranja na životinjama. Rad na životinjama je dugotrajan proces, dok se na moderniji način u jednom danu može testirati i do nekoliko hiljada supstanci na otrovno djelovanje.

Tačnije rečeno, testiranje na pacovima ili miševima omogućava deset do sto testiranja godišnje, a kompjuterskim načinom se dnevno može obaviti više od 10000 ovakvih testova.

Ovo ipak ne znači da će testiranje na životinjama prestati preko noći, ali se ovo može smatrati značajnim korakom u prestanku korištenja životinja za testiranje raznih supstanci i lijekova.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan