Kompjuter - novi stručnjak u prepoznavanju originalnosti slika

Kompjuter - novi stručnjak u prepoznavanju originalnosti slika

10.11.2007

Na Sveučilištu u Haifi na odsjeku za Kompjutersku znanost je razvijen novi matematički program koji će u budućnosti biti od pomoći ljubiteljima slikarstva koji nisu u stanju razlikovati original od falsifikata.

Nakon što je kompjuter pomoću ovog programa „naučio“ da prepoznaje djela određenog slikara, bio je u stanju prepoznati i djela istog slikara koja nije analizirao ranije. Da bi bio u stanju prepoznati i djela koja nije analizirao, kompjuter je naučio da spozna individualni način slikanja kod slikara i da upravo tu individualnost prepoznaje u svim njegovim djelima.

Unatoč tome što ovo otkriće predstavlja ogroman korak u kompjuterizaciji, i dalje se smatra da ovaj program ne može nadomjestiti iskusnog poznavaoca slikarstva jer je ljudsko oko prošlo milijun godina evolucije, a kompjuter svega nekih 30.

Iz tog razloga kompjuter još uvijek ima poteškoća sa nekim za oko tako neznatim stvarima, kao što je na primjer prepoznavanje ljudskih lica. Ali je kompjuter zato izuzetno dobar u simuliranju i skiciranju 3D slika.

Ipak će ovaj program koristiti ljubiteljima slikarstva da ogroman novac više ne bacaju na falsifikate.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan