Kako smog utječe na još nerođenu djecu

Kako smog utječe na još nerođenu djecu

21.07.2009

Smog kod još nerođene djece rezultira manjim kvocijentom inteligencije

Na osnovu studije koju su radili američki naučnici, zaključeno je da izloženost trudnica većoj količini smoga znatno utječe na snižen kvocijent inteligencije kod djece.

Studija je rađena na 249 trudnica tijekom zadnjih nekoliko mjeseci trudnoće, te se studija nastavila i nakon rođenja djece praćenjem istih. To podrazumjeva nošenje aparata za mjerenje kakvoće zraka od strane trudnica po 48 sati, te podvrgavanje djece testu za mjerenje kvocijenta inteligencije u dobi od pet godina, tj. prije polaska u prvi razred osnovne škole.

Trudnice su živjele u različitim sredinama, i ruralnim i urbanim. Testiranjem kvocijenta inteligencije djece se dokazalo da su djeca koja su u majčinoj utrobi bila izložena većoj koncentraciji smoga, imala i za četiri do pet bodova manji kvocijent inteligencije, što naučnici smatraju dovoljnim za zaključivanje kako je na to utjecala količina smoga u zraku kojem su indirektno bili izloženi prije rođenja.

Svoj zaključak, naučnici su objavili u stručnom časopisu “Pediatrics”. Naučnici su u obzir uzeli i pušenje, međutim, majke koje su sudjelovale u studiji su sve bile nepušači, ali se uzela zato u obzir i izloženost pasivnom pušenju. Također se u obzir uzela i izloženost djece smogu nakon rođenja. Čak u 56 posto slučajeva se dokazalo da su djeca bila izložena ekstremnom zagađenju zraka. Uglavnom se radilo o slučajevima u kojima je majka živjela ili uz glavnu cestu ili u blizini autobusnih stanica ili su bile u velikoj količini dodatno izložene pasivnom pušenju.

Već ranije su naučnici dokazali povezanost izloženosti još nerođene djece velikoj količini zagađenog zraka sa povećanim rizikom od obolijevanja od raka, ali i sa umanjenom kilažom novorođenčeta, sporijim razvojem djeteta, te pojavom astme kod djece.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan