Kabal zamjenjuje oštećene živčane stanice

Kabal zamjenjuje oštećene živčane stanice

16.10.2008

Paraliza izazvana oštećenjem leđne moždine se do sada uglavnom nije mogla liječiti. Problem je nemogućnost stizanja signala iz mozga do mišića preko oštećenih živaca u leđnoj moždini. Budući da se živci ne obnavljaju, ovo oštećenje uglavnom ostaje trajno. Sada postoje nade da će se to promijeniti.

Najveći rezultati postignuti kod paralize općenito je do sada bilo takozvano sučelje mozak-računalo. Ono predstavlja direktnu komunikacijsku vezu između mozga i računala te su paralizovane osobe na ovaj način uspjevale mislima kontrolirati kursor na računaru i na taj način izvršavati neke osnovne funkcije, kao na primjer primanje mailova. Ovaj sistem je uglavnom namijenjen ljudima koji nose proteze koje se kontrolišu živčanim impulsima ili za ljude koji zbog potpune paralize nisu u stanju ni da komuniciraju sa vanjskim svijetom.

Sada su američki naučnici uspjeli kod majmuna upotrijebiti kablove umjesto živčane veze između nepomične ruke i mozga. Prvo su ih naučili mislima kontrolisati kursor na računaru po sistemu sučelja mozak-računalo. Pri tome su postavili elektrode na mjesto u mozgu koje kontroliše pokrete. Ove elektrode su povezali vanjskim krugom sa kompjuterom. Majmuni su brzo shvatili da kursor mogu kontrolisati bez upotrebe ruke. Nakon toga su na umjetan način privremeno izazvali nepomičnost ruke te kablovima napravili vezu između kruga koji je tvorio direktnu vezu sa elektrodama u mozgu i ruke. Moždane signale koje su i dalje mjerili, pretvorili su potom u električne signale i dobili nevjerovatan rezultat. Majmuni su počeli pokretati ruku.

Naučnici smatraju da je unatoč pozitivnom rezultatu još dug put do sličnih rezultata sa čovjekom i procjenjuju dužinu tog perioda na desetak godina. Potrebna su daljnja istraživanja i prilagodba ljudskom organizmu, što samo po sebi već predstavlja kompleksniji poduhvat.

Najvjerovatnije će se ovaj eksperiment ispostaviti korisnim upravo za ljude kod kojih su mišići u redu, samo nisu povezani živčanim stanicama cijelim putem do centra u mozgu.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan