Joint je 20 puta jači od cigarete

Joint je 20 puta jači od cigarete

29.01.2008

Novozelandska studija je dokazala da jedan joint u usporedbi sa cigaretom čak 20 puta više izaziva rak. Što se duže i češće konzumira, rizik od raka je sve veći i to je neovisno o konzumaciji duhana.

Grupa novozelandskih naučnika je u časopisu „European Respiratory Journal“ izjavila da je joint 20 puta jači od cigarete. Govor je o alarmirajućim rezultatima studije Medicinskog istraživačkog instituta u Wellingtonu (Novi Zeland).

U studiji su učestvovali novozelandski pacijenti koji boluju od raka i imaju ispod 55 godina. Svi su u ispitivanju dali informacije o konzumiranju duhana, bolesti u porodici i vlastitom zanimanju. Osim toga su pričali i o konzumiranju alkohola i marihuane.

Oni pacijenti koji su u životu ispušili više od 20 jointa, odgovarali su na dodatna pitanja. Na taj način se izdvojilo 79 pacijenata koji su uspoređeni sa grupom od 324 drugih pacijenata.

Jedan od rezultata je bio da je kod pacijenata sa višom konzumacijom marihuane (u periodu od 10 godina po jedan joint svaki dan ili u periodu od pet godina, po dva jointa na dan), rizik od dobijanja raka 5,7 puta veći nego kod ostalih pacijenata.

Uzeći ovu dijagnozu u obzir, jedan joint se uspostavio opasnim kao 20 cigareta, kažu autori. Ova povezanost se dokazala neovisnom o konzumiranju cigareta. Na ovaj način se jasno dokazalo da duža konzumacija marihuane povećava rizik od obolijevanja od raka.

Vođa studije je već ranije, u drugoj studiji u časopisu „Thorax“ dokazao da dim sušenih listova marihuane smanjuje broj tankih ogranaka u plućima koji su odgovorni za transport kisika u krv i izbacivanje štetnih tvari nazad.

Uz to pušači marihuane i teško dišu, izbacuju sluz, kašlju i osjećaju pritisak u grudima.

Naučnici kanadskog Ministarstva zdravstva su 2007. izjavili kako dim jointa u sebi sadrži do 20 puta više štetnog amonijaka nego dim cigarete.

I da azotnog monoksida i drugih azotnih oksida u dimu marihuane ima tri do četiri puta više nego u dimu cigarete, objavili su naučnici u časopisu „Chemical Research in Toxicology“.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan