Istraživači pokazuju tačnost tehnika za bolje učenje

Istraživači pokazuju tačnost tehnika za bolje učenje

20.09.2007

Ljudi imaju nevjerovatnu mogućnost da uče tokom života, bilo da uče za neki test u srednjoj školi ili se pripremaju za neki novi posao. Određeno vrijeme je često pokazatelj, koliko smo sposobni da efikasno naučimo nove informacije koje su značajne.

Jedan od načina je to da ljudi mogu efikasno naučiti kako ispravno da procjenjuju naučeno gradivo i da sami odlučuju način kako da to postignu. Naprimjer, ako vi učite za završni ispit, možete najefikasnije koristiti vaše vrijeme, ako ste u mogućnosti da ispravno procjenjujete između onih djelova koje ste naučili i razumjeli dobro za razliku od onih dijelova koje niste dobro naučili.

Ova sposobnost je poznata kao “metacomprehension.” Psihološko istraživanje je u više navrata demonstriralo da ljudi nisu veoma tačni u prosuđivanju koliko su dobro naučili neko složeno gradivo. Kao odgovor na to, istraživači su tragali za tehnikom koja može poboljšati razumjevanje tačne procjene naučenog gradiva. I tokom istraživanja došli su do novih otkrića.

U članku koji je objavljen u augustu od strane sadašnjeg smjera u psihološkim naukama, u magazinu Asocijacije za psihološke nauke,Kent State istraživaći John Dunlosky i Amanda Lipko istražili su tehniku koja može poboljšati razumjevanje teksta.

Poslije pregledavanja nekoliko studija, oni su pronašli da ponovno čitanje i sumiranje teksta može poboljšati naše sposobnosti da tačno procjenjujemo koliko dobro smo neki tekst naučili.

Nadalje, tehnike koje se fokusiraju na pažnji za na neke bitne detalje u tekstu, također mogu pomoći pri procjenjivanju naučenog gradiva. Tekstu koji uključuje nekoliko ključnih ideja, nastoji da prizove ove ideje iz memorije i onda da ih eksplicitno uporede sa tačnim odgovorom, na taj način poboljšavajući sposobnosti za tačno procjenjivanje naučenog teksta.

Ove tehnike poboljšavaju sposobnosti ka većem napredaku, dok učenje demonstrira više obećanja pri pomoći da ljudi efikasno uče složeno gradivo, bilo da uključuju pripreme za neka važna instrukcije u Pentagon-u ili učenje za ispit.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan