Hipnoza reducira bol i troškove kod operacije karcinoma dojke

Hipnoza reducira bol i troškove kod operacije karcinoma dojke

22.09.2007

Upotreba hipnoze kod operacije raka dojke smanjuje upotrebu anestezije koja je potrebna tokom operacije, jačinu bola zabilježenu nakon operacije, potrebno vrijeme i troškove, prema studiji koja je objavljena 28.augusta u časopisu Journal of the National Cancer Institute.

Pacijentice koje boluju od raka dojke imaju tokom i poslije operacije popratne pojave kao što su bol, mučnina i umor. Ove komplikacije mogu produžiti njihovo liječenje, kao što je readmisija ili upotreba dodatnih lijekova - sve što povećava medicinske troškove. Nekoliko prethodnih studija je pokazalo da hipnoza može smanjiti bol, vrijeme oporavka i potrebu lijekova poslije operacije.

Guy Montgomery, doktor nauka sa fakulteta “Mount Sinai School of Medicine” u New York-u i njegovi saradnici su proveli kliničko ispitivanje da bi provjerili kakve efekte ima hipnoza ako se provodi sat vremena prije operacije. Oko 200 žena je učestvovalo u studiji, koje su slučajnim biranjem raspoređene u dvije grupe. U eksperimentalnoj grupi pacijenticama je bila propisana 15-minutna hipnoza koju je provodio psiholog, dok su pacijentice u kontrolnoj grupi imale sesiju u kojoj su razgovarale sa psihologom. Nakon toga istraživači su uporedili kolika je bila upotreba analgetika i sedativa tokom operacije, zatim jačina bola, kao i drugi efekti koji se pojavljuju poslije operacije.

Sesija hipnoze je započela prijedlogom relaksacije i ugodne vizuelne predodžbe. Pacijenticama je također pokazano kako da reduciraju bol, mučninu i umor i davane su instrukcije kako da same koriste hipnozu.

Pacijentice u grupi u kojoj se provodila hipnoza zahtjevale su manju količinu anestezije, za razliku od pacijentica koje su bile u kontrolnoj grupi. One su također izvještavale da imaju manje bolova, mučnina, umora, uznemirenosti i manje emocionalnih neraspoloženja poslje operacije. One su također provele manje vremena u operacionoj sali (skoro 11 minuta manje) i njihovi operacioni troškovi bili su smanjeni za oko $773.

U pratećem uvodnom članku, David Spiegel, doktor medicine univerziteta Stanford University School of Medicine u Palo Alto-u, Kalifornija, opisuje historiju hipnoze u medicini i dokaze zašto hipnoza može reducirati bolove.

“Bilo je potrebno da prođe jedno i pol stoljeće da bi otkrili da svijest može utjecati na smanjenje bola i da može biti moćno sredstvo za kontroliranje bola… Sada je potpuno jasno da mi možemo pomoću mozga reducirati bol: ‘bolje je lebdjeti nego letjeti,’” napisao je Spiegel.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan