Eventualni tragovi Higgsovog bozona u CERN-u

Eventualni tragovi Higgsovog bozona u CERN-u

14.12.2011

Stručnjaci u CERN-u smatraju da su možda ograničili područje energije u kojem se eventualno nalazi Higgsov bozon. Međutim, sama čestica još uvijek nije dokazana niti su do sada prikupljeni podaci dovoljni za potvrđivanje postojanja iste.

Posljednji eksperimenti znanstvenika u CERN-u grubo upućuju na područje energije u kojem bi se mogao nalaziti Higgsov bozon. Međutim, siguran dokaz za postojanje ove čestice još uvijek ne postoji. Naime, dva tima stručnjaka u CERN-u tvrde da su zabilježili tragove ove čestice i to negdje u području između 116 i 130 GeV (gigaelektronvolti).

Stručnjaci priznaju da se u slučajevima pronalazaka tragova može raditi i o pukoj slučajnosti, ali je začuđujuća činjenica da se ova čestica po standardnom modelu i očekuje negdje između 124 i 126 GeV. Pored toga što su stručnjaci zabilježili jače signale oko 126 GeV, zabilježeno je i slabije odstupanje oko 119 GeV. Prema standardnom modelu, Higgsov bozon može biti prisutan u oba područja, što važi i za proširenje ovog modela, tj. supersimetriju.

Međutim, i pored ohrabrujućih rezultata do sada izvedenih eksperimenata, previše pitanja je i dalje otvoreno i stručnjaci u CERN-u se nadaju da će iduće godine biti prikupljeno dovoljno podataka za konačno otkrivanje tajne Higgsovog bozona.

Do sada se u eksperimentima u CERN-u izazvalo do 500 milijardi sudara protona, te mjerili njihovi tragovi, a do kraja 2012. godine očekuje se da će se ovaj broj učetverostručiti.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan