Dužina prstiju povezana sa pojavom obolijevanja od artritisa

Dužina prstiju povezana sa pojavom obolijevanja od artritisa

07.01.2008

U studiji rađenoj u Britaniji, ispostavilo se da pacijenti koji su oboljeli od artritisa uglavnom imaju prstenjak duži od kažiprsta.

Kod žena su i kažiprst i prstenjak uglavnom iste dužine, ali je kod muškaraca uglavnom prstenjak duži od kažiprsta.

Ta pojava je vezana za spolne hormone pa je kod muškaraca zbog testosterona prstenjak duži od kariprsta, a kod žena su uglavnom iste dužine zbog estrogena.

Istovremeno se artritis može povezati i sa nedostatkom hormona estrogena.

Upravo iz ovih razloga su naučnici u Britaniji došli na ideju da provjere da li dužina prstiju ima kakve veze sa artritisom.

U tu svrhu su usporedili dužinu navedenih prstiju kod 2049 pacijenata koji boluju od artritisa i kod 1123 osobe koje ne boluju od ove bolesti.

Ispostavilo se da zaista većina oboljelih osoba od ove bolesti ima prstenjak duži od kažiprsta. Čak je ovaj test ukazao na duplo veći rizik obolijevanja od artritisa u slučaju ove pojave.

Po kojem principu to funkcioniše, naučnici nisu još uvijek saznali, budući da je ovo prva studija rađena na tu temu.

Činjenica da muškarci uglavnom imaju duži prstenjak od kažiprsta ipak ne ukazuje na činjenicu da češće muškarci obolijevaju od ove bolesti. Čak je obrnut slučaj, tvrde naučnici.

U prosjeku više žena obolijeva od ove bolesti a i dužina prstiju je samo jedan od više pokazatelja koji ukazuje na povećan rizik od obolijevanja od ove bolesti.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan