Dubokim snom do boljeg pamćenja

Dubokim snom do boljeg pamćenja

09.11.2010

Jedna stvar je naučiti novu informaciju poput novog telefonskog broja ili nove riječi, ali je sasvim druga stvar zapamtiti tu informaciju, tj. navesti mozak da tu informaciju sačuva na duže vrijeme tako da je na raspolaganju kada god vam je potrebna.

Nova studija istraživača sa Univerziteta 'York and Harvard Medical School', objavljena u naučnom časopisu 'Journal of Neuroscience' dokazuje da u slučaju oba navedena procesa pomaže spavanje.

Naime, naučnici su ustanovili da spavanje ljudima pomaže da se sjete nove riječi te da je mozak pridruži drugim novim riječima unutar takozvanog 'mentalnog leksikona' (mental lexicon), dijela mozga koji se upravo bavi leksikom.

Tijekom studije, istraživači su volontere naučili nove riječi u toku večernjih sati nakon čega su volonteri prespavali u labaratoriji. Za vrijeme spavanja zabilježene su njihove moždane aktivnosti pomoću elektroencefalograma (EEG). Ispitivanje ujutro je dokazalo da su se ispitanici sjetili čak više novonaučenih riječi nego neposredno nakon prvog prikazivanja riječi večer ranije. Ova činjenica pokazuje kako spavanje jača pamćenje.

Kontrolna skupina volontera koji su nove riječi učili u jutarnjim satima i ponovili ih ponovo navečer, naravno bez spavanja u međuvremenu, nakon pauze od više sati nije pamtila bolje.

Koautor studije, profesor Gareth Gaskell naveo je kako su već ranije shvatili da spavanje igra veliku ulogu u procesu reorganizacije novih informacija, ali da je ovo prvi put da su uspjeli zaista pratiti sami proces i razumjeti pojedine aktivnosti unutar procesa.

Dobiveni rezultati naglašavaju važnost sna i procese u mozgu koje san pospješuje u svrhu proširenja vokabulara. Međutim, isto najvjerojatnije važi i za druge vrste učenja.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan