Djelovanje narkoze na sjećanje

Djelovanje narkoze na sjećanje

27.03.2008

Naučnici Kalifornijskog univerziteta u Irvine-u su eksperimentom dokazali da anestezija blokira sjećanje na uznemiravajuće sadržaje.

U sklopu studije su naučnici dobrovoljce svrstali u dvije grupe. Jednoj grupi su dali anestetik sevofluran u toliko maloj količini da se ne može izgubiti svijest. Druga grupa je dobila samo placebo. Obje grupe su potom gledale 36 slika različitog sadržaja. Neke slike su bile u potpunosti banalnog sadržaja (npr. šoljica kafe) dok su druge bile uznemiravajućeg sadržaja (npr. odsječena ruka).

Nakon sedmicu dana su naučnici ispitali dobrovoljce o tome kojih se slika sjećaju. Ispitanici iz placebo grupe su se sjećali 29 posto slika sa uznemiravajućim sadržajem i 12 posto slika sa banalnim sadržajem. Ispitanici iz druge grupe su se sjećali samo 5 posto slika sa uznemiravajućim sadržajem i 10 posto slika banalnog sadržaja.

Razlog ove razlike su naučnici saznali uz pomoć pozitronske tomografije (PET). Naime, dokazalo se da sevofluran blokira komunikaciju između amigdale i hipokampusa, dvije regije u mozgu koje su veoma bitne u obrađivanju emocija i dugoročnog pamćenja.

Naučnici se nadaju da će sevofluran moći iskoristiti i u terapiji nakon traumatičnog događaja i na taj način otežati zaustavljanje sjećanja na traumatičan događaj u vidu dugoročnog pamćenja. Još uvijek se ne zna da li se na ovaj način mogu brisati sjećanja u potpunosti i nažalost je teže manipulirati starijim sjećanjima nego svježim te se postavlja pitanje koliko se na ovaj način uopće može pomoći pacijentima koji već duže vrijeme pate od posttraumatskog sindroma.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan