Da li da vjerujemo ili ne vjerujemo prijateljima?

Da li da vjerujemo ili ne vjerujemo prijateljima?

16.09.2007

Ponekad je bolje saslušati savjet drugih nego vlastito mišljenje iako imate osjećaj da sve držite pod kontrolom. Ne pridržavaju se samo ljudi ovog savjet nego čak i ribe, dokazali su ekologisti Jörgen Johnsson i Fredrik Sundström sa Univerziteta u Göteborg-u, Švedska, u magazinu Etnologija.

Oni su dopustili evropskoj vrsti ribe “minnows” da nauče tačan put kroz taj labirint da bi došle do hrane sa ili bez grabežljivosti jezerske pastrvke. Zatim su ove ribe pridružili grupi riba iz prijašnjeg pokusa sa ili bez prisustva pastrvka. Ove ribe bez grabežljivosti su bile upola uspješne u pronalaženju hrane kada su naučile kako da dođu do hrane, a da to ne bude na način grabežljivosti. Zbog toga u ovoj situaciji ribe bi bile uspješnije ako ne bi vjerovale ribama iz svoje grupe koje su bile trenirane na drugačiji način tj. sa zastarljelim informacijama. Međutim, Johnsson i Sundstrom su također pronašli da bez obzira na grabežljivi tretman, dugogodišnji uspjeh sa ovim ribama poboljšao je razvoju vještina kod riba.

Johnsson i Sundström su pokazali da životinje individualno uče sposobnosti koje ne mogu uvijek brzo promjeniti u svom okolišu, pa se zbog toga trebaju koristitii informacije iz socijalne sredine, iako nisu uvjek tačne, ali mogu biti korisne ako ih se pridržavamo u dužem vremenu.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan