Cvjetanje mora

Cvjetanje mora

03.12.2007

Cvjetanje mora predstavlja masovno razmnožavanje algi ili cijanobakterija. Kada cvjetovi algi uvenu, ostaje otrovni trag koji ubija sve u neposrednoj blizini.

Pojava cvjetanja mora se dešava iz više razloga. Na nju utječe temperatura, ali i slanost mora, morske struje i njihova jačina, količina svjetlosti...

Pored toga što alge i same proizvode otrovne tvari, troše i ogromne količine kisika u trenutku kada nakon što uvenu, bakterije razlažu uvenule cvjetove algi na dnu mora. Anaerobne bakterije nakon toga preuzimaju proces razgradnje pri čemu produciraju sumporov dioksid koji dalje reagira s vodom u sumpor i u sumporovodik, otrovni plin jakog mirisa. Ovaj plin u obliku malih erupcija izlazi polako i na površinu mora gdje ubija još više riba.

Nedavno je nastao satelitski snimak na kojem se vidi ovakvo jedno cvjetanje mora pred obalom Namibije.

Plavozeleni dio je veličine 100 puta 200 kilometara i predstavlja sumpor koji izlazi na površinu što znači da je cvjetanje staro već nekoliko dana i da je proces razgradnje već u toku.

Sa sigurnošću se može tvrditi da na otrovno cvjetanje mora utječe čovjek svojim negativnim djelovanjem na okolinu ali i globalne klimatske promjene kojima smo ovih godina i više nego dovoljno izloženi.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan