Brža klasa antidepresiva

Brža klasa antidepresiva

12.09.2007

Studije koje su vršene na štakorima otkrile su potpuni potencijal nove klase antidepresiva, čiji se rezultat osjeti nakon samo nekoliko dana tretmana, u suprotnosti od sadašnjih lijekova čiji tretman zahtjevaja više sedmica liječenja. Istraživaći kažu da se nadaju da će njihova otkrića podstaći razvoj novih antidepresivnih lijekova, koja bi doprinjela bržem početku kliničkih testiranja.

Guillaume Lucas i saradnici objavili su svoje otkriće 6. septembra, 2007. u izdanju magazina Neuron, koje objavljuje Cell Press.

Depresija se može liječiti povećavanjem dejstva neurotransmitera serotonina u mozgu. Takvi neurotransmiteri su hemijski signali pomoću kojih jedan neuron pokreće drugi kako bi oslobodio nervni impuls za ciljni neuron. Antidepresiv koji se najčešće koristi zove se inhbitorni selektivni serotonin (SSRIs)-koji radi na inhibiciji ponovnog kruženja nervnog impulsa serotonina, na taj način povećavajući koncentraciju u konekciji između neurona.

Međutim, ovakva vrsta antidepresiva je sasvim drugačija od postojećih lijekova, jer direktno povećava nervne impulse u neuronu serotonina. U njihovom eksperimentu, Lucas i saradnici testirali su na štakorima učinkovitost takva dva serotonina tj. složeni agonist receptora serotonina, koji nosi naziv RS 67333 i ciljni serotonin tipa-4 receptora.

U početnim eksperimentima, istraživaći su usporedili dvije vrste lijekova koji se najčešće koriste uz SSRI citalopram u testu za učinkovitost ovih lijekove na osnovu određene količine koja je potrebna za djelovanje antidepresiva kod štakora. U ovom testu, štakori su bili primorani da plivaju, a istraživaći su mjerili vrijeme koje je bilo potrebno da štakori odustanu i postanu nepokretni. Oba od agonista receptora serotonina znatno su reducirala vrijeme koje je bilo potrebno da bi štakori postali nepokretni, ukazivajući na taj način na djelotvornost serotonina kao antidepresiva.

U daljim studijama istraživaći su otkrili da nakon samo tri dana tretmana sa agonistom receptora serotonina dolazi do učinkovitosti koja je srodna antidepresivima koji dovode do promjene u mozgovima kod životinjma koje, su izvršena nakon samo nekoliko sedmica tretmana pomoču SSRIs.. Naprimjer, agonist receptora serotonina zajedno sa rekvizitima antidepresiva dovodi do promjene u neuralnoj aktivitaciji, a također i poveća generaciju novih čelija u hipokampusu- što predstavlja koristan efekat SSRIs u liječenju depresije.

Istraživaći su također otkrili da agonist receptora serotonina brže i efektnije olakšava simptome hronične depresije kod štakora. U jednon takvom modelu hronične depresije kod štakora, srednja razina stresa bila je pokazana za smanjenje uzete vode sa šećerom- olakšavajući ponašanje štakora nakon samo jedne sedmice liječenja pomoću SSRIs. Istraživaći su pronašli da se učinkovitost agonista receptora serotonina javlja nakon samo tri dana liječenja, dok se potpuno smanjenje simptoma depresije javlja poslije samo jedne sedmice liječenja.

„Rezultati koji su predstavljeni u ovoj studiji pokazuju potpuno jasan potencijal agonista receptora serotonina, koji se može koristiti kao dopuna za antidepresivne lijekove radi bržeg djelovanja,“ kažu istraživaći. U skladu sa različitim eksperimentalnim modelima studija, oni mogu dijelovati i do sedam puta brže, što predstavlja znatno veću učinkovitost za razliku od klasičnih antidepresiva. Predstavljeni serotonin RS 67333 i prucalopride su bitni, zbog toga što mogu da prolaze kroz krvne barijere u mozgu. Istraživaći navode da se nadaju da će ova studija pridonijeti razvoju novih proizvoda, tako da bi se klinička ispitivanja na ovim antidepresivima mogla sprovoditi u bližoj budučnosti.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan