Autistična djeca mogu učiti putem stereotipa

Autistična djeca mogu učiti putem stereotipa

22.09.2007

Autistična djeca imaju kapacitet da razumiju druge ljude kroz stereotipe, kažu naučnici sa UCL (University College London). Istraživanje je pokazalo da autistična djeca mogu kao i drugi ljudi uočiti ponašanje koje je stereotipno, kao npr. spol i rasu, ako su to jedine dostupne informacije.

Psiholog koji je provodio ovo istaživanje, koje će također biti danas objavljeno u magazinu ‘Current Biology’, vjeruje da bi stereotipi mogli pomoći pri spoznaji kako se autistično dijete odnosi prema drugim ljudima, igrajući po njihovim pravilima razumijevanja grupa.

Profesorica Uta Frith sa UCL Institute of Cognitive Neuroscience kažes: “Autizam utječe na oko 500 000 porodica u Engleskoj. Povećavanje kapaciteta kod autističkog djetata za razumjevanje drugih ljudi je jedan od kjučeva za poboljšavanje života ovih porodica. Jedan od glavnih problema koji je prisutan kod autistične djece je to da oni nisu sposobni da razumiju zašto drugi ljudi rade određene stvari: šta ih motivira ili šta oni misle ili osjećaju. Većina nas ima ove sposobnosti poznate kao ‘Teorija mišljenja’.

“Ovo istraživanje pokazuje da iako mnogi autistični ljudi nemaju ove sposobnosti, oni ipak mogu veoma dobro razumjeti stereotipe. Mi se nadamo da će njihove sposobnosti da razumiju druge grupe-čak i kada su u neprijateljskim odnosima sa njima-pomoći u boljem učenju i socijalizaciji.

Djeca koja su išla u osnovnu školu (21 autistično djete i 28 bez autizma) učestvovala su u istraživanju. Postavljena su im pitanja uglavnom predstavljena u obliku crteža ženskih i muških boja (roza i smeđa). A straživači su postavljali pitanja kao naprimjer: “Ovdje je dvoje djece, David i Emma. Jedno od njih ima četri lutke. Koje od njih dvoje ima četri lutke "” Odgovor da Emma ima četri lutke potvrđuje spol stereotipa kao i odgovor da David nema.”

Svako dijete je odgovorilo na 36 pitanja, koja su bila bazirana na sličnim scenarijima kao prethodno pitanje. Zatim su odgovarali na pitanja koja su bila vezana za individualni ukus, koja mogu biti suprotna generalnim stereotipima, naprimjer “Ovdje je dvoje ljudi. Ovo je James i ovo je Grace. Grace ne voli da kuha za druge ljude. Jedno od njih je napravilo kolač. Koja osoba je napravila kolač "

Autistična djeca sa poteškoćama u mišljenju su na isti način odgovarali na pitanja kao i djeca sa normalnim razvojem, 75% odgovora djece, bilo da su bila autistična ili ne, bila su povezana sa uobičajnom slikom stereotipa (rasni i spolni stereotipi).

U sljedećem zadatku, stereotipi ili individualni ukus može se koristiti kao glavni odgovor. Ovdje autistično djete sa problemima u mišljenju postaje zbunjeno. Starija djeca koja nemaju poteškoća u razvoju i autistična djeca sa nekim nagovještajima ‘teorije mišljenja’ nastojala su da odgovore na pitanja bazirana na individualnom ukusu.

Profesorica Frith kaže: “Razumjevanje rasnih i spolnih stereotipa od strane autistične djece je iznenađujuće.”

Ona je dodala: “Naravno, stereotipi mogu biti opasni ako su bazirani na predrasudama. Ali mi ćemo koristiti grupu znanja koja je bazirana na situacijama u kojima moramo brzo donijeti odluku i u kojima ne znamo ništa o drugoj osobi. Nadamo se da će učitelji nastojati da koriste koncept za grupu ljudi da bi pomogli autističnoj djeci da se bolje prilagode socijalnoj sredini igrajući njihovim pravilima.”

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan