'Unutrašnji kompas' kod ptica

'Unutrašnji kompas' kod ptica

21.01.2008

Ptice imaju dobar vid, ali se uspostavilo i da im je mozak još oštriji po tom pitanju. Dok su u ranijim studijama naučnici otkrili da molekule poznate pod nazivom kriptohromi, smještene u mrežnici, reagiraju na svjetlost i otkrivaju magnetsko polje, naučnici sa Oldenburškog Univerziteta (Njemačka) nedavno su uočili da ptičiji mozak sadrži mehanizme za procesiranje geomagnetskih informacija.

Koristeći kemijski indikator u eksperimentu sa pticom, sivom grmušom, naučnici su posmatrali kretanje neurona od molekule kriptokroma do 'klastera N' (područje u mozgu koje se aktivira tokom navigacije), pokazujući po prvi put da klaster N koristi informacije iz mrežnice. Naučnici još uvijek nisu sigurni kako se smjer poput na kompasu pojavljuje u očima ptica selica, ali Dominik Heyers pretpostavlja: „ Ako ptica gleda prema sjeveru ili jugu, na neki način joj se pojavljuje svijetla ili tamna tačka.“

Drugi navigacijsko pomagalo kod ptica je njihov kljun, jer sadrži komadiće magnetita, minerala koji im omogućava da osjete Zemljino magnetno polje. Kako je polje jače u blizini polova, magnetit pruža važne informacije o njihovoj geografskoj širini.

Dobre Kalorije Liječenje prirodnim putem - Prirodni preparati za njegu i higijenu Recepti i savjeti za svaku kuhinju - Gastrofan